Kodutütarde ja noorkotkaste suvelaager

Kodutütarde ja noorkotkaste suvelaager

14.-15. augustil 2015 toimus Vilsandi Rahvuspargi territooriumil Loona laiul Lümanda kodutütarde ja noorkotkaste suvelaager. Laagri asukoht seadis piirid osalejate arvule ja seetõttu said laagris osaleda kaheksa vanemat ja aktiivsemat kodutütart ning noorkotkast. Laagri organiseeris ja viis läbi Saaremaa maleva Noorte Kotkaste malevapealik Leevi Naagel koos maleva Naiskodukaitse instruktor-kompanii ülema Tiiu Naageliga.

Õp Tiina Niit