Kohtumine Märt Treieriga

13. märtsil toimus Aste Põhikoolis liikluskasvatusalane loeng Lääne-Saare valla koolide 9. klasside õpilastele, mille viis läbi tuntud teleajakirjanik Märt Treier. Emotsionaalselt ja väga veenvalt esitas ta omapoolse nägemuse tänapäeva noorte riskikäitumisest ning seda soosivatest asjaoludest. Loengu lõpus näitas Märt Treier filmi „Georg”, mille ajendiks oli 5 noore inimese traagiline hukkumine liikluses.
Õpilaste hinnangud:
Diane: Parim loeng, mida elu sees on kuulatud.
Iris: Treier rääkis põnevalt.
David: Ta pani hästi kuulama ennast.
Egert: Mõtlemapanev.
Sander: Treier rääkis hästi ja arusaadavalt.

Õpetaja Pille Jõgi

Scroll to Top