Kooli 120. sünnipäev

Kooli 120. sünnipäev

27. jaanauril toimus Lümanda Põhikoolis õppetöö pidulikus ja samas väga töises õhkkonnas. Kooli 120. aastapäeva tähistati õpilaste ajalookonverentsiga, kuulda saime 10 eriilmelist ettekannet.

Õpilaskonverents kodukoolist – Lümanda põlvkondade kool
Õpilasettekandeid hakati ette valmistama juba II veerandi alguses. Nüüd olid kõik klassid uurimistööd lõpetanud ja ettekanneteks hoolega valmistunud. Klasside esinemistel keskenduti kooli ajaloo sõlmpunktidele, tuletati meelde kuulsaid vilistlasi, räägiti kooli hoonest ja inimestest, kes kooliteed käinud. Me oleme põlvkokondade kool ja tähtis haridusasutus olnud üle sajandi.
Direktor Liia Raun on läbi aegade meie kooli 19. direktor ja õpetaja, kooli vilistlane, kes nentis avasõnas: „120 aastat on pikk aeg, meie koolis on õppinud ligi 2000 õpilast ja õpetanud 150 õpetajat. Läbi aegade on pikima staažiga õpetaja Külli Lindau, 44 aastat Lümandas, ja kõige kauem on kooli juhtinud direktor Hermilde Part, 21 aastat. On peresid, kus sama kooliteed on käinud 4-5 põlvkonda, nii et oleme tõepoolest põlvkondade kool“. Õpetaja Tiio Penu on teise põlve õpetaja, sest tema isa Manivald Jõgi, andis kehalise kasvatuse ja füüsikatunde, juhtis kooli spordielu 27 aastat (1953-1980). Meie 71 õpilase hulgas on praegu koolis üks õpilane 5. põlve ja 4. põlve üheksa õpilast. Esimest põlve on meie kooli õpilasteks 15 last. 8 lapsel on nii ema kui ka isa olnud meie õpilasteks. 15 õpilasel on ema-isa mujal koolides käinud, aga vanaema-vanaisa on meie kooli vilistlased. Nende arvude tõestuseks tõid üheksandikud välja oma järjepidevuse, sest siit oli leida esivanemaid, kes olid küpsustunnistuse saanud 1914. aastal kuni õdede vendade lõpetamiseni 2014. aastal. Esivanemate hulgas oli August Mälgu klassikaaslasi kui ka tema õpilasi. Viimase kümne aasta lõpetajate andmed näitavad, et kõige populaarsemaks kooliks osutus meie õpilaste hulgas Saaremaa Ühisgümnaasium. 93-st valis selle koolitee 36, KG 27, ametikoolis jätkas õpinguid 19 ja mujal koolides 11 õpilast. Vaid üks lõpetaja on peale põhikooli lõpetamist suundunud kohe tööle. Pika ettekannete rea lõpetasid üheksandikud, tutvustades kooliperele meie nimekamaid vilistlasi: Peeter Süda, August Mälk, Eduard Treirat, Mihkel Neps, Aadu Hint, kuni Teele Viirani välja (lõpetas 2004).

Tervituskontsert õpilastelt ja kooli oma laul õpetajatelt
Konverentsile järgnes muusikaline tervitus, kus 3. klass esitas muusikalis-sõnalise loo ajast ja ajarattast, laulis mudilaskoor ja klasside ansamblid. 3.-4. klassi poisid kinkisid ja pühendasid laulu koolile. Ja oligi käes ajalooline hetk: eeslauljatena õpetajate ansambel Talvike ja 9. klass ning kogu koolipere kandis ette esmakordselt „OMA KOOLI LAULU“, mille viisistas muusikaõpetaja Karin Pulk ja sõnad seadsid kokku õpetajad Kairit Kiisla, Liia Raun ja Reet Laht. Esmaettekanne sai meeliülendavalt ilus. „Sa avad meile homse päeva väravad, me armas kodukool ja lapsepõlvemaa. Me sinult saanud eluks mõtte särava – mõistuse ja südametunnistusega!“
Nii sai kooli 120. sünnipäev vääriliselt tähistatud, aga juubeliaasta jätkub juba uute üritustega. Loomulikult käib koolielu juurde põhjalik õppetöö ja head spordi ning muude alade saavutused. Oma kooli vilistlasi, endisi õpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid ootame kokkutulekule 23. juunil, sest „aastad kiirel lennul lapsepõlve viivad, seljataha jäävad kooliaastad head. Ja kui kaugele meid kannavadki tiivad, kooli hoian mälestuste pikas reas…“

Ajalooõpetaja Urve Vakker