Kooli astumise dokumentide vastuvõtt

Kooli astumise dokumentide vastuvõtt

Õpilase kooli astumise dokumendid palume tuua II korrusele sekretäri kätte.
Dokumente võetakse vastu 17.-31. augustil kell 10.00 – 16.00
(välja arvatud 28. august).

Õpilase vastuvõtt 1. klassi
1) avaldus kooli blanketil (kättesaadav kooli kodulehel või sekretäri juures)
2) lapse sünnitunnistuse koopia
3) koolivalmiduskaardi koopia (lasteaiast)
4) tervisekaart
5) foto õpilaspiletile (3×4 cm)

Õpilase vastuvõtt 2.-9. klassi
1) avaldus kooli blanketil (kättesaadav kooli kodulehel või sekretäri juures)
2) lapse sünnitunnistuse koopia
3) väljavõte õpilasraamatust (eelmisest koolist)
4) tervisekaart
5) foto õpilaspiletile (3×4 cm)