Kooliaasta alustamine

Reedel, 1. septembril tähistas Lümanda koolipere uue kooliaasta algust piduliku aktusega. Traditsiooniliselt tõi 1. klassi tulijad kooli saali 9. klassi õpilased. Aktus algas EV hümni ja oma kooli laulu laumisega. Seejärel esitas 7. klassi Liisu Lilles Juta Kaidla luuletuse „Aimamised”. Kooli direktor Liia Raun tervitas kõiki saalisviibijaid kooliaasta alguse puhul. Esimese klassi õpilased said direktorilt oma esimese tähtsa õpiku – aabitsa ning õpilaspäeviku ja -pileti. Esimese klassi asusid õppima Andreas End, Eliisa Kuivjõgi, Arthur Raun, Ketriin Rääk, Joonas Saarela ning nende klassijuhatajaks on õpetaja Kairit Kiisla. Nemad olid üheskoos selgeks õppinud toreda luuletuse, mis kogu kooliperele ja külalistele meeleolukalt ning tublilt ette kanti. Muusikaliste vahepaladega ilmestasid aktust 3.-4. klassi õpilased ning õpetajate ansambel Talvike. Lümanda koolipere olid tähtsal päeval tervitama tulnud valla volikogu esimees Urmas Lehtsalu, kooli hoolekogu liige Tamur Madisson, lasteaia juhataja Elle Viira. Aktuse lõppedes jagas kooli direktor kõikidele klassidele koolipäevikud ja oligi aeg tundidesse minna.

Ilusat ja tegusat kooliaastat!

Huvijuht Reet Laht