Kooliajalugu uurima!

Kooliajalugu uurima!

TLÜ Eesti pedagoogika arhiivmuuseum tänab Lümanda Põhikooli loome- ja uurimistööde võistlusel “Kooliajalugu uurima!” osalemise eest! Täname õpilasi Maria Õunapit, Kristi Tiitsonit, Kaili Lillest, Helina Tarkmeelt, Andreas Raed, Liisu Lillest, Kristi Tuulingut, Victoria Vihmanit ja Sanna-Reesi Hoogandit ning õpetajaid Pille Jõgi ja Külli Lindaud, kes käisid 25. oktoobril Tallinnas konverents-tänuüritusel meie kooli esindamas.