Koolipere tänuüritus Lions klubile Tallinn/VIA

„Heategevusliikumine sai alguse esimese maailmasõja ajal USA-s ja on seega aasta vanem meie vabariigist. Lions Internationalist on saanud maailma suurim klubiline heategevusorganisatsioon. Klubide liikmete eesmärk on panustada ühiskonna paremasse arengusse. „Meie aitame!- koos parema tuleviku poole” on „lõvide” deviis üle maailma. Lionsite moto võeti kasutusele 1954. aastal. Mujale maailma laienes liikumine peamiselt aastatel 1950 -1960.

Lõvi on tugev ja võimas loom, kuid nimi LIONS tähendab hoopis vabadust, intelligentsust ning meie rahva turvalisust. Moodustatud sõnaühend on seega ingliskeelse deviisi esitähtedest („Liberty, Intelligence, Our Nation`s Safety!”). Eestis hakati 1989. a. soomlaste eeskujul heategevusliikumise plaane pidama ja esimesed kuus klubi olid: LC Tallinn Eesti I, LC Tallinn City, LC Pärnu, LC Tallinn Vanalinn, LC Kuressaare ja LC Tartu. Need kuus klubi asutasid 13.mail 1990. aastal Eesti Lions-piirkonna, mille veel samal kuul kinnitas ka ülemaailmne organisatsioon. Kui maailmas on kokku ligi 45 tuhat klubi, siis Eestimaal 60 lionsklubi ja 6 LEO-klubi (noorteprogrammid) nelja regiooni kümnes tsoonis. Lisaks meesperele on ka Leedide klubides tegusaid naisi.

„Head tegevaid inimesi on maailmas 1,4 miljonit ja üks neist seisab täna meie koolipere ees. Teie Tallinna klubi lisandiks on VIA, mis tähendab „õige tee”. Oleme kindlad, et noorte eestimaalaste aitamine, sh ka meie koolilastele abikäe ulatamine, on kindlasti õige tee”, andis Urve Vakker ülevaate heategevusliikumisest ja avas tänuürituse tallinlastele. Seejärel sai sõna Tallinn LIONS/VIA esindaja Olavi Prei.
Olavi tuletas meelde, et tema vanaisa tuli Lümanda kooli õpetajaks samal aastal koos August Mälguga (1925. a). Paar aastat hiljem avatud Taritu kool sai tema elutöökohaks. “Meie klubis on kolmekümne inimese ringis, meil toimub tavaliselt korra kuus koosolek ja ka üks heategevusüritus”, tutvustas ta oma klubi. „Mul on aga au olla siin juba kolmandat korda – esmakordselt olime siin Eesti riigi 100. aastapäeval ja annetasime koolile jalgpalli bootsasid. Teistkordselt tõime samal aastal koolile kümme komplekti suusavarustust. Sel korral on au üle anda sporti ja liikumist soosivat varustust. Oleme rõõmsad, et kõik vahendid aitavad kaasa liikumisele nii kehalise kasvatuse tundides, pikapäevarühmas kui ka õpilaste lemmiktunnis – vahetunnis”.

Kõikide klasside esindajad demonstreerisid uusi spordivahendeid – tunnelit, langevarju, sulgpalli, streetreketeid ja muid erinevaid esemeid. “Kehalise õpetaja Sander Viira juhendamisel saavad uued mängud kindlast omaseks”, lootis Olavi.

25. septembri tänuüritust jääb Olavi Preile meenutama Lümanda koolipere tugev aplaus ja meie kooli suurim autasu – seinakell. „Kui üritus toimub üks kord, võib see olla juhus. Kui juhus toimub teist korda, on see juhuse kordus. Kui aga kolmandat korda, saab juba nentida ja loota, et on sündinud traditsioon. Nii toredat traditsiooni on koolipere nõus kindlasti jätkama”, lootis ürituse üks kordinaator Urve Vakker.

Õpetaja Urve Vakker

Scroll to Top