Looduspäev

„Mine metsa!  Käi seenele! Otse rappa!“ – looduspäev Lümanda koolis

2. oktoobril seadis kogu koolipere sammud loodusesse.1.-3. klassi õpilased õppisid tundma loodust merest metsani.

Taimebioloog Mari Lepiku juhendamisel tegid algklasside õpilased Mändjalas väikest teadustööd. Mõõdeti mulla tüsedust ja loendati taimede liike ja jälgiti nende muutumist erinevates kohtades. Valmisid ka väiksed töölehed ja need on koolimajas kõigile vaatamiseks.

4.-9. klasside õpilased läksid Viidule.  Nooremale grupile toimus põnev seeneretk Viidu metsas. Seente tundmise spetsialist Vello Liiv juhendas seente korjamist. Õpiti, kuidas seeni määrata mürgisteks ja söödavateks:  lõhna, maitse, piima ja kuju järgi. Kooli vanimad õpilased läbisid õpperaja koos juhendaja Sirje Azaroviga. 2,2 km õpperajal vaadati soo, puisniidu ja metsa erinevaid looduskooslusi ning täideti töölehti. Võrreldi seeni, kirjeldati neid ja tehti märkmeid – nii täitusid töölehed väikese teaduspõhise infoga. Põnevaimaks leiuks osutus panter-kärbseseen. Mõlemad rühmad leidsid metsast kokku üle 60 erineva liigi seeni ning kõiki neid võis ka koolimajas näitusel uudistada.

6. ja 7. klassi õpilased seiklesid Viidumäe looduskaitsealal Vedruka soos. Vedruka küla on ilmselt nime saanud vetruva soo järgi. Madalsoo oli tõesti madal ning nii mõnigi täitis oma kummikud veega. Siirderaba alast jõuti peagi rabaalale. Siin rääkis juhendaja taimeökoloog Triin Reitalu raba kujunemisest, taimedest ja elustikust. Õpilased proovisid toikaga raba sügavust ning korjasid õppeeesmärgil taimi kaasa. Taas metsaveerul jõdnud, aitas Triin määrata kaasatoodud rabataimi, millega rikastati kooli näituselauda, et ka teised kaasõpilased nendega tutvuda saaks.

Loodus on meie ümber ja meie looduse sees, millal siis seda keskkonda veel tundma õppida kui mitte koolis.

Urve Vakker

rabamatkaja