Marjanäitus

Marjanäitus

Koolipere tänab õpetaja Tiio Penut, kes seadis üles ning kandis hoolt marjanäituse eest. Aitäh ka kõigile teistele õpetajatele, kelle kaasabil oli näitusel esindatud 32 erinevat liiki.