Muutunud õpikäsituse koolitused

Muutunud õpikäsituse koolitused

Augustikuus toimus meie koolis projekti “Muutunud õpikäsitus kaasava hariduse toetajana Lümanda Põhikoolis” raames kaks koolitust. 17. augustil leidis aset koolitus “Muudatuste elluviimine ja rakendamine koolikeskkonnas”, kus lektor Kristi Vinter andis ülevaate muutumise vajadusest ning aitas leida ühiselt võimalusi õpetajate töö ja koolikorralduse muutusi toetavaks organiseerimiseks. 22. augustil toimus koolitus “Ennastjuhtivaks õppijaks kujunemine ja selle seosed muutunud õpikäsitusega: kui palju on meie kätes?”, kus lektor Grete Arro kõneles muutunud õpikäsituse sisust, muutumise vajaduse põhjustest, õppija individuaalsusest, muutunud õppijast ja keskkonnast. Koolitused moodustasid omavahel ülevaatliku terviku ning soosisid õpetajate kaasamõtlemist ning kogemuste jagamist. Õpetajad jäid koolitustega väga rahule ning tõdesid, et teemad puudutasid otseselt nende igapäevatööd ning uued teadmised leiavad rakendamist algaval õppeaastal. Koolitusi rahastas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist ja Eesti riik.