Õpetaja Pille Jõgi lõpetas vene keele koolituse

 

Õpetaja Pille Jõgi lõpetas 26. juunil 2012 Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli täiendõppekeskuses kursuse „Vene keele kui võõrkeele õpetamine põhikoolis“ ning omandas põhikooli vene keele õpetaja kutse.