Õpetaja Urve Vakker osales koolitusel

Õpetaja Urve Vakker osales Avatud Meele Instituudi poolt korraldatud ajaloo- ja ühiskonnaõpetajatele korraldatud kursusel. See kolmeetapiline kursus toimus Tallinnas. Käsitleti põhiliselt õpetamise metoodikaga seotud probleeme, näiteks õpilaste aktiviseerimismeetodid tunnis, maksud jpm. Esimene osa toimus 15. märtsil, teine 2. aprillil ja viimane 21. mail.