Õpetajate päev

Õpetajate päev

Reedel, 8. oktoobril  tähistas koolipere õpetajate päeva. Hommik algas toreda aktusega kooli saalis, kus õpetajatele esinesid kõik klassikollektiivid ja direktor Liia Raun andis üheks päevaks võimu 9. klassile. Ühe päeva direktoriks sai Kristina Vammus ja õppejuhiks Karl Markus Kallas. Peale aktust  said kõik üheksandikud kätt proovida õpetajaametis. Nimelt on traditsiooniks saanud, et nemad annavad sel päeval õpilastele tunde. Hiljem tagasisidena said õpetajad teada, et üheksandikud said oma tööga väga hästi hakkama ja mitte keegi neist ei taha õpetaja ametit valida, sest see on väga raske ja vastutusrikas.  Meie kooli õpetajad said ka end taas õpilastena tunda – meile oli ette valmistatud üks sportlik ja vahvate tegevustega kehalise kasvatuse tund.
Õpetajate päev möödus kiiresti ja direktor Liia Raunal oligi aeg võim tagasi küsida. Tublid üheksandikud said premeeritud tordi ja rohkete tänusõnadega hästi korraldatud päeva eest!

Reet Laht
huvijuht