Õpilasesindus 2011/2012 õ.a.

Õpilasesindus 2011/2012 õ.a.

Õpilasesindus

Õpilasesindus 2011/2012 õ.a.

 

Õpilasesinduse põhimäärus (pdf)

 

4. klass

Laura Toomesoo

Iris Piirsalu

5. klass

Gerli Rakaselg

Stiiven Sirgo

6.klass

Laura-Maria Jõgi

Marie-Elis Kuivjõgi

7. klass

Kadi Kangur

Kairi Rakaselg

8. klass

Kätlin Kask

Kristel Tikerperi

9.klass

Liisa Kuusk

Helena Lindau

Kertu Tuuling