Osale uuringus “Noored noorsootööst”

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel teostatava uuringu eesmärgiks on koostada ülevaade 2017. aastal noorsootöö tegevustes osalenud kuni 26-aastaste noorte rahulolust nende tegevustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja sellealaste tegevuste rahastamist. Uuringutulemuste kokkuvõtted saadetakse ka kõigile uuringu kontaktisikutele. Uuringu küsimustiku lingid eri vanuserühmade noorte ning lapsevanemate jaoks eesti ja vene keeles on leitavad aadressilt http://noorsootoo.ut.ee

Teie abile lootma jäädes

Reelika Ojakivi
noorteosakonna juhataja, Haridus- ja Teadusministeerium

Rein Murakas
uurimisprojekti juht, Tartu Ülikool

Kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga,
võtke palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 7 375 931).

Scroll to Top