Osalesime loodusturismi konverentsil

 

13. oktoobril esinesid meie 2.-4. klassi õpilased folkloorikavaga 
“Jürist mihklisse”
loodusturismi konverentsil Kihelkonna
rahvamajas. Saalitäis rahvast võttis esinemise väga soojalt vastu,
elati kaasa ja sai ka naerda. Eriti meeldis publikule laste ladus
kohalik murrak. Korraldajad tänasid ja ütlesid, et ainuüksi sellise
 toreda esinemiskava pärast tasus konverentsile tulla.
Pillimängijana oli sel korral kaasas õpetaja Reet Laht.
Lapsi juhendas õpetaja Külli Lindau.14. oktoobril tutvustas õppealajuhataja Kairit Kiisla
konverentsi külastajatele meie kooli looduskallakut.
Tehti ülevaade looduskallaku kujunemisloost ning tänapäevast
läbi sõna ja fotode. Kooli vilistlane ja praegune Kuressaare
Gümnaasiumi abiturient Liis Sepp rääkis, kuidas on mõjutanud
looduskallakuga koolis õppimine tema suhtumist loodusesse
ning edaspidiste valikute tegemist.

 

Scroll to Top