Saaremaa koolides taastub kontaktõpe

Saaremaa koolides taastub kontaktõpe

Esmaspäevast, 11. jaanuarist muutuvad seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega kehtestatud piirangud haridusasutustele ning Saaremaa koolides taastub kontaktõpe kõikides klassides.

Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakond rõhutab üle, et kontaktõppe korraldamisel nii üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes kui ka kõrgkoolides tuleb järgida Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti juhiseid võimalikult ohutuks õppetöö läbi viimiseks. Vajadusel toimub distantsõppele minek klassi või kooli kaupa koostöös Terviseameti ja vallaga.

Piiratud tingimustes saavad 11. jaanuarist tegevusi jätkata ka huvikoolid. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele jäävad kehtima piirangud huviharidusele ja huvitegevusele, täiendkoolitusele ja noorsootööle. Siseruumides võib nimetatud tegevustest võtta osa kuni 10 inimest pluss juhendaja ning arvestama peab ka ruumide 50% täituvuse nõudega. Välitingimustes toimuva huvihariduse puhul on lubatud kuni 24 osavõtjat pluss juhendaja. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada juba tuttavate piirangutega, milleks on hajutamise nõue, käte desinfitseerimisvahendite kasutamine ning maskikandmise kohustus.