Saaremaa Laste- ja Perede Tugikeskus tunnustas ringijuhendajaid

Saaremaa Laste- ja Perede Tugikeskus tunnustas ringijuhendajaid
Saaremaa Laste- ja Perede Tugikeskus tunnustas projekti „HEV laste osalemine huvihariduses ja huvitegevustes“ raames ringijuhendajaid, kes oma kannatlikkuse ja empaatiaga on toetanud haridusliku erivajadusega lapsi huviringides osalemisel.
Tunnustuse pälvis ka Lümanda Põhikooli kunstiringi juhendaja Kristina Tiitson.
Tänuüritus toimub 10. dets kell 13.00-15.00 ZOOM veebikeskkonnas
Tänuürituse ZOOMi link:https://us06web.zoom.us/j/82633392251
Tänuüritusest on võimalik osa võtta kõigil huvilistel.