Sotsiaalministeerium tänab kogukonna arengu toetamise eest

Sotsiaalministeerium tänab kogukonna arengu toetamise eest

Õpetaja Urve Vakker pälvis sotsiaalkaitseministri tänukirja, millega tunnustati teda aastatepikkuse panuse eest kogukonna arengu toetamisel. Ta on läbi aastate olnud aktiivne ja elujaatav, kaasteeliste suhtes tähelepanelik ja toetav. Õnnitleme!