Terviseameti soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks

Terviseameti soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks

Käesolevate soovituste eesmärgiks on ennetada nakkushaiguste sissetoomist ja levikut lasteasutustes. Kehtiva seadusandluse kohaselt ei ole perearstil või pereõel kohustust väljastada lasteasutusest puudumist tõendavat dokumenti. Perearst või pereõde on kohustatud lapsevanema soovi korral väljastama temale lapse tervisekaardi väljavõtte, mis tõendab tervishoiuteenuse osutamist (Võlaõigusseaduse § 769). Juhul kui laps on haigestunud ja lasteasutusest puudunud, kuid ta ei ole perearsti või pereõe poole pöördunud, siis üldarstiabi teenuse osutaja tõendit lapsevanemale väljastama ei pea. Sotsiaalministri 24.09.2010 määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ §13 kohaselt ei lubata lasteasutusse last juhul, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

Kuidas peaks lapsevanem toimima, kui lapsel esinevad nakkushaigusele viitavad haigusnähud?

Palavik
Lapsel loetakse palavikuks kehatemperatuuri tõusu üle 37,5°C. Sellega kaasnevad sageli peavalu, unisus, külma- või kuumatunne.
Soovitus: palavikus last ei saadeta lasteaeda, kooli või mõnda teise lastekollektiivi.

Nohu ja köha
Nohu ja köha on ülemiste hingamisteede viirusliku või bakteriaalse põletiku haigusnäht. Laps võib olla nakkusohtlik.
Soovitus: tugeva nohu ja köhaga last ei saadeta lasteasutusse.

Kurguvalu
Kurguvalu põhjuseks võib olla viiruslik või bakteriaalne (streptokokknakkus, enteroviirusnakkus jm) põletik. Laps võib olla nakkusohtlik.
Soovitus: mitte saata last lasteasutusse. Pöörduda lapsega perearsti poole kurguvalu põhjuse välja selgitamiseks. Streptokokknakkuse antibiootikumravi alustamisel kaob lapse nakkusohtlikkus 24 t. pärast.

Kõrvavalu
Kõrvavalu põhjuseks võib olla viiruslik või bakteriaalne keskkõrvapõletik.
Soovitus: laps ei vaja eraldamist. Lapsega tuleb pöörduda perearsti poole valu põhjuse välja selgitamiseks.

Iiveldus ja oksendamine
Iiveldus ja oksendamine võivad olla nakkushaiguse või toidumürgituse haigusnähud. Laps võib olla nakkusohtlik.
Soovitus: iiveldusega ja oksendavat last ei saadeta lasteasutusse.

Kõhulahtisus
Kõhulahtisus võib olla põhjustatud bakterite, viiruste või parasiitide poolt. Laps võib olla nakkusohtlik.
Soovitus: kõhulahtisusega last ei viida lasteasutusse.

Lööve
Lööve võib olla nakkushaiguse või allergilise reaktsiooni tunnus. Nakkushaiguse lööbe perioodis võib laps olla nakkusohtlik.
Soovitus: lööbe esinemisel tuleb pöörduda perearsti poole, et välistada nakkushaigus. Kui tegemist on allergilisest reaktsioonist põhjustatud lööbega, võib laps minna lastekollektiivi.

Muud haigusseisundid
Muude haigusseisundite ja nakkushaiguste korral tuleb järgida lapse nakkusohtlikkuse perioodi, mille alusel on võimalik otsustada, kui kaua peab laps olema eraldatud lasteasutusest ning millal võib laps minna lasteasutusse pärast nakkushaiguse põdemist. Nimetatud perioodid on toodud alljärgnevas tabelis.