Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

Esimene  vabariiklik meeskonnavõistlus ühiskonnaõpetuses on ajalooks saanud

Jaanuaris toimus 8. korda ühiskonnaõpetuse olümpiaad. Individuaalselt tuli arvuti teel lahendada erinevaid ülesandeid, põhiliselt kaasaja poliitikast, ühiskonna probleemidest ja tugevustest. Teisel päeval, 20. jaanuaril toimus esmakordselt samadel teemadel meeskonnavõistlus. Tuli leida ühe tunni jooksul materjalid ja see edastada pooleleheküljelise pressiteatena. Esmapilgul lihtne, kuid uudis pidi olema ülevaatlik, kompaktne ja kajastama tähtsamat teema kohta. Jaanuaris oli aktuaalne Soome ja Rootsi NATOga liitumine, Ungari ja Türgi seisukohad. Noortel „ajakirjanikel“  tuligi lühiülevaade hindajatele saata.

Enne vabariigi aastapäeva tulid hinnangud ära. Suureks üllatuseks oli meie üheksandike esindus vabariigis väga kõrgel 3.-8. kohal, saades 95 punkti 100-st. Mõne punktiga edestasid meid Tallinna Adolfi kooli ja Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi võistkonnad. Jagasime kohta veel ühe Tallinna Adolfi G, Rapla Vesiroosi PK, Pärnu Kuninga Tänava PK, Rakvere Reaalkooli ja Kohila Gümnaasiumi teamidega. Selle saavutusega olime koha kindlustanud vabariiklikus teises voorus. Selle teenis välja ka Aste kooli võistkond. Saaremaalt osalesid eelvoorus veel Orissaare 3 võistkonda ja Kuressaare Hariduse Kool.  Üle vabariigi osalesid esimeses voorus 130 põhikooli võistkonda.

Teine etapp viidi läbi Tartus 3. märtsil  EAÜS ja Miina Härma Gümnaasiumi poolt. Kui õpetajad pidasid oma seltsi aastaaruande koosolekut, siis õpilased lahendasid individuaalvõistluse ülesandeid. Meeskonnad tutvusid Tartu Ülikooli Raamatukoguga. Seejärel anti neile ülesanne – kahe tunni jooksul anda 6 min jooksul ülevaade parteidest ja nende vaadetest. Teema valikut mõjutasid just toimuvad Riigikogu valimised. Mõlemad Saaremaa võistkonnad esinesid esimestena ja tõtates praamile, ei jõudnud teisi esinejaid jälgida.

Meie võistkonna esinemine oli selge, rahulik ja ülevaatlik. Nüüd 24. märtsil selgusid ka lõppvooru tulemused. Pidulikul lõpetamisel autasustasid võitjaid läbiviijad ja sponsorid Tallinnas Stenbocki majas.

Tartus II voorus võistles 11 maakonna. Esikolmikus Prantsuse Lütseumi, Pärnu Kuninga Tänava ja Tallinna Reaalkooli võistkonnad. Lümanda jagas Türi põhikooliga 19.-20. kohta.  Hästi võistlesid ka Aste lapsed. Individuaalselt olid Saaremaa lapsed 11.-12. kohal. Kõigis kolmes rühmas (põhikool, gümnaasium, võistkonnad) oli osalejaid üle 30.

Lümanda kooli ja Saaremaa au kaitsesid Kärt Tiitson, Senna Soome, Vanessa Vihman ja Friida Põld.  Teadmiste ja kogemuste võrra rikkamad, Tartu sõit ja põnevust ka. Ikkagi esimesel meeskonnavõistlusel edukalt osaletud.

Urve Vakker
õpetaja

Scroll to Top