Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

2009. aastal sai alguse ühiskonnaõpetuse vabariiklik olümpiaad. Teadmisi kontrollitakse arvuti programmiga ja tuleb leida valikvastustest õige(-d) variant(-did). Selline formaat pärjati 2009. aastal Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi aasta teo tiitliga. Toimub olümpiaad üle aasta, vaheldumisi ajaloo olümpiaadiga. Seega sel õppeaastal toimus üritus  juba viiendat korda. Parimad kutsutakse kevadisel koolivaheajal Tartusse juba traditsioonilisele nö paberil ülesannete lahendamisele.

Selle aasta küsimused olid riigikaitsest ja kaitseväest, meediast, kodanikest ja vabatahtlikest ning riigieelarvest. Põhikooliastmes võttis osa ligi 150 kooli 889 õpilasega. Saaremaa parimaks osutus Karl Lember Valjala koolist, temale 12. koht. Lümanda kooli üheksandikud saavutasid kohad keskmiste hulgas. Meie kooli  parim oli David Lüüding. Tihedalt olid tema kannul kõik ülejäänud: Lauri Trumann, Iris Piirsalu, Egert Oll, Diane Lüüding ja Sander Lonks. Saaremaalt osalesid kaheksa kooli ja seitsme õpetaja 38 õpilast. Lümanda kool on osalenud kõik viis korda, mil olümpiaade on korraldatud.

Õpetaja Urve Vakker