VIII ühiskonnaõpetuse olümpiaadi tulemused selgunud

VIII ühiskonnaõpetuse olümpiaadi tulemused selgunud

19.-20. jaanuaril pusisid õpilased üle Eesti ühiskonnaõpetuse olümpiaadi ülesandeid. Alates 2009. aastast toimub olümpiaad vaheldumisi üle aasta ajalooga. Ülesandeid lahendatakse ühe tunni jooksul interneti teel. Osalevad 6. ja 9. kl ning gümnaasiumi klassid. Esmakordselt toimus põhikooli III astmele ka võistkonnavõistlus. Üle vabariigi oli 6. klassi õpilasi üle 500 ja üheksandikke üle 700. Võistkondi oli 130.

Saaremaalt oli osalemas kuuendikke 42 (7-st koolist). Joonas Saarela saavutas maakonnas II koha ja oli vabariigis 21. Väga hästi vastasid ka Arthur Raun (Saaremaal 7. koht) ja Eliisa Kuivjõgi (10. koht), vabariigis vastavalt 54. ja 98. koht. Osalesid ka Janeli Kaal ja Andreas End.

Ka põhikooli III astmes oli palju konkurente nii Saaremaal kui ka vabariigis. Saaremaalt osales 5 kooli (27 õpilast). Lümanda kooli 11 üheksandikku näitasid nö harju keskmist taset. Kooli parim oli Liisa Leana Kanarbik, samade punktidega oli kohe järgmine Kärt Tiitson, neile Saaremaal 13. ja 14. koht.

20. jaanuaril võistlesid üheksandikud ka võistkonna alal. Oli antud teemakohased ajalehe artiklid ja nende põhjal tuli koostada pressiteade. Siin olid meie kooli tüdrukuteteam MAMMUT üliedukas. Gustav Adolfi ja Pärnu Sütevaka võistkondade järel jagati võrdsete punktidega (95 punkti 100-st) 3.-8. kohta. Vabariigis esimese 36 võistkonna hulgas oli vaid 7 põhikooli võistkonda. Saaremaa ja kooli au hoidisd kõrgel Kärt Tiitson, Vanessa Vihman, Friida Põld ja Senna Soome. Saaremaalt osalesid 4 kooli seitse võistkonda.

Koolivaheajal, 3. märtsil toimub Tartus suur ajaloopäev, õpetajad peavad koosoleku, võistkonnad tutvuvad Ülikooli Raamatukoguga ja saavad ka kohapeal praktilist ülesannet lahendada ning mõõtu võtavad ka individuaalselt vabariigis kolmekümne parema hulka tulnud klasside esindajad. II kooliastmes II vooru ei toimu.

Urve Vakker
Õpetaja