Võimatu on lihtsalt arvamus

Võimatu on lihtsalt arvamus

Võimatu on lihtsalt arvamus
/Paulo Coelho/

27. mai õhtupoolikul olid koolimajja direktori pidulikule vastuvõtule kutsutud meie kooli edukamad õpilased koos vanematega. Tänukirjaga tunnustati 15 peret tublide laste kasvatamise ja kooli toetamise eest, õpilastele kingiti raamatud. Oma kõnes tõi direktor välja, et laste edu taga on nii kooli kollektiivi kui ka vanemate järjekindlus, toetus ja innustus. Õppeaasta oli koolile tulemuslik, mitmel korral jõudsid õpilased vabariiklikele konkurssidele ja esindasid seal kooli väga edukalt. Läbi aasta paistsid meie õpilased silma ka erinevatel maakondlikel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel. Aitäh veelkord kogu kooliperele ja kodudele tegusa kooliaasta eest!