XXX  ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvepäevad Pärnumaal

Aasta pärast ajalooõpetajate seltsi loomist, 1994. aastal said õpetajad esmakordselt kokku esimestel suvepäevadel Viitinas Võrumaal. Seega sel suvel toimus kokkusaamine 30. korda.  Maakonnad korraldavad suvepäevi nö külakorda. Saaremaal on need toimunud 1995., 2009. ja 2022. aastal. 2009. aastal toimunud XVI suvekool korraldati Lümandas.

Sel suvel kogunesime Pärnumaale Vändrasse. Räägiti Euroopa Parlamendist ja kolleegid tutvustasid ajaloo õpetamist Lätis, Leedus ja Soomes. Päeva teine pool sisustati ekskursioonidega väikeettevõttesse Piesta-Kuusikaru õunamahla talusse, Tori kirikusse ja päeva lõpus tutvustas Aivar Ruukel UNESCO pärandisse kuuluva haabja ehitamise lugusid. Väga huvitavalt möödus teine päev Lihula mõisas. Sõnas ja pildis tutvusime baltisaksa ja eestlaste eluilma ühisosadega. Õhtul osalesime Pärnu teatri esietendusel „Koidu La Hing”. Põhjalikult sai uuritud ka Jannsenite Majamuuseumi sisu. Ööbimispaigas Jõulumäel toimusid loengud kaasaja ühiskonnaelu probleemidest, rohepöördest ja info levikust ning levitamisest, mida uskuda ja mida mitte. Toimus ka seltsi koosolek ja uue õppeaasta ürituste, olümpiaadi jm teemade läbirääkimine.

Vabariigis on vaid kaks õpetajat, kes on osalenud kõigil 30 korral – Ilje Piir Tartumaalt ja mina. Loodame mõlemad traditsiooni ja „duelli” jätkumist.

Aasta pärast peaks kohtumine toimuma Järvamaal. On huvitav märkida, et uuendasin sel suvel ka tutvust Viitina mõisaga. Maja on remonditud/taastatud ja endiselt toimetavad seal tegusad vastuvõtjad. Ikka ja jälle on mõnus meenutada olnut ning värskendada teadmisi juba käidud kohtadest.

Pildil: suvepäevalised Lihula mõisa ees

Urve Vakker
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Scroll to Top