Lümanda Põhikooli õppima asumiseks palume lapsevanemal esitada koolile alljärgnevad dokumendid:

kirjalik avaldus (vorm kättesaadav kooli kodulehel ja sekretäri juures)
sünnitunnistuse koopia
foto õpilaspiletile (3×4 cm)
1. klassi astujal koolivalmiduskaardi koopia (lasteaiast)
2.-9. klassi astujal väljavõte õpilasraamatust (eelmisest koolist)

Dokumentide vastuvõtt toimub 23.-27. augustil kell 10.30-16.00
koolimaja II korrusel õpetajate toas sekretäri juures.