1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem koolile alljärgnevad dokumendid:

    Hiljemalt 10. juuniks

    ♦ kirjalik avaldus (vorm kättesaadav kooli kodulehel dokumentide all või sekretäri juures)
    ♦ sünnitunnistuse koopia
    ♦ foto õpilaspiletile
    ♦ koolivalmiduskaardi koopia 

       Hiljemalt 20. augustiks
       ♦ tervisekaart

Dokumendid palume tuua kooli II korrusele õpetajate tuppa sekretäri kätte.