Külalistund NATO teemadel

Külalistund NATO teemadel

6. ja 9. klass õpivad ühiskonnaõpetuse tundides riigi poliitikat, majanduse aluseid ja kaitseprobleeme. Et riigikaitse on nii meil kui maailmas väga aktuaalne teema, siis kaasasime loengule ka 7. ja 8. klassi õpilased. 15. mail toimunud tunnis oli lektoriks Saaremaa juurtega Alar Tael. Osalejad nägid videoülevaadet NATO kujunemisest ja Eesti osast selles kaitsesüsteemis. Ka lektori jutt ja slaidid täiendasid filmis nähtut.

Tunni lõpetas temaatiline Kahoodimäng. Liider vahetus mitmeid kordi, kuid lõpuspurdiga tuli esimeseks Ingrid Kuivjõgi (pildil esireas paremal).

Urve Vakker
õpetaja