Emadepäevale pühendatud kevadkontsert

Emadepäevale pühendatud kevadkontsert

Reedel, 12. mail oli Lümanda Maja siginat-saginat täis. Nimelt tähistas koolipere saabuvat emadepäeva toreda kontserdiga ja ootas saabuvaid kontserdikülastajaid.

Lümanda Maja saalis oli võimalus kuulata mudilaskoori Villvallikad, Lümanda ja Salme ühendatud lastekoori Legato, erinevaid klasside ansambleid ning etlejaid. Muusikakooli õpilane Linda Maastik mängis meeleolukat klaveripala. Huvikooli Inspira tegevust esindas solist Mia Maastik imelise lauluga. 1. ja 2. klass olid selgeks õppinud toredad näidendid ja ka need said rohkearvulisele publikule ette mängitud. Reipa ja rütmika rahvatantsuga rõõmustas meid 2.-4. klassi rahvatantsurühm.

Kohvikus pakutava eest hoolitses seekord 9. klass ja nende lapsevanemad. Saadud tulu läks 9. klassi lõpureisi toetuseks! Aitäh teile!
Aitäh suurepärased õpilaste juhendajad Tiina Rätsep, Laine Lehto, Karin Pulk, Anneli Saarela, Maret Metsmaa, Terje Kaskmäe ja Ulvi Põld!


Tänusõnad kuuluvad ka ilmekatele kava juhtidele Johanna Välile ja Maarian Vammusele, helitehnik Urmas Rämmeldile ja fotograaf Janno Tuulikule! Oli tore ja kaunis õhtupoolik!

Reet Laht
huvijuht