1944. aasta koolilõpetajad

1944. aasta koolilõpetajad

1944 VI klass

Valve Kaar
Vassili Kand
Leevi Remmel
Vilma Sigus