1945. aasta koolilõpetajad

1945. aasta koolilõpetajad

1945 VI klass

Helmi Hannus
Aino Koppel
Naima Kuivjõgi
Ella Mälk
Ailu Lember
Heimar Mihklepp
Arnold Pannel
Kalju Roost