3. juuni – selle õppeaasta viimane koolipäev

Esimene aktus algas Ülle Reinsoo nukunäidendiga “Kevad südames”, esitajaks 4. klass. Aktusel tunnustati õpilasi tubli õppimise ja erinevatel konkurssidel saavutatud tulemuste eest.

Päev jätkus õpioskuste olümpiaadiga. 6 võistkonda, mille kaptenid olid 8. klassi õpilased, pidid lühikese aja jooksul lahendama erinevaid vahvaid ülesandeid. I koha sai Hardo Niidi võistkond, II koha Kertu Tuulingu võistkond ning III koha Mark Kiksi võistkond.

Teine pidulik aktus algas õpetaja Külli Lindau folkloorikavaga “Jürist mihklisse”. Väga tublide saavutuste eest tunnustati kooli tänukirjaga Kertu Tuulingut üleriigilise rahvaluuleolümpiaadi II koha eest ning Hardo Niiti eduka esinemise eest vabariiklikel purjetamisvõistlustel, maakondlikel spordivõistlustel ja matemaatikakonkurssidel. Kooli tänukirja pälvisid ka Ulvi Põld aastatepikkuse väga tubli töö eest õpilaste rahvatantsurühma juhendajana ning Kätlin Poopuu ja Mati Ratas Päästeametist tänuväärse tegevuse eest Lümanda Põhikooli õpilastes turvaliste eluviiside kujundamise eest.

Kooli hoolekogu esimees Rita Lindau andis üle hoolekogu preemiad järgmistele õpilastele: parim kaaslane Merlin Ader; sihikindlaim õpilane Kertu Tuuling; mitmekülgseim õpilane Helena Kuivjõgi.

Parimaid õpilasi tunnustati väga hea õppimise eest 2010/11. õa kiituskirjaga.

The university of münster is ghostwriter kosten responsible for cultivating science and art in research, teaching and academic study.