9. klassi lõpuaktus

Reedel, 15. juunil toimus koolis 9. klassi lõpuaktus, kuhu oli kogunenud saalitäis emasid-isasid, vanavanemaid, sugulasi, lähedasi sõpru ning praegusi ja endisi õpetajaid.

Direktor Liia Raun innustas lõpetajaid tegema targasti oma edaspidiseid valikuid, jätkama julgelt oma haridusteed, hoidma kinni oma unistustest ning mitte leppima liiga vähesega. Pärast seda said Mark, Liisa, Helena, Sandra, Mailis, Hardo, Ainar, Andre ja Kertu kätte oma lõputunnistused. Vallavanem Jaanika Vakker meenutas oma koolilõpupäeva ning ütles, et just selliseid tublisid noori inimesi on koduvallas kindlasti ka tulevikus vaja. Klassijuhataja Tiina Niit tõdes, et nüüdseks on 9. klassi õpilased küpsed oma haridusteed jätkama kodust kaugemal ning tänas kõiki vanemaid ja õpetajaid, kes on aidanud neid „küpsetada“.Tänaste lõpetajate esimene õpetaja Külli Lindau meenutas, et juba algklassides olid need õpilased olnud väga sõnakuulelikud ja tublid koolilapsed. Rahvatantsu õpetaja Ulvi Põld tänas lõpetajaid nende toredate aastate eest, mil nad käisid tantsupidudel ning tuletas meelde, et rahvatants on endiselt popp ja ta loodab oma õpilasi ka tulevikus tantsimas näha. Lastevanemate ning kooli hoolekogu nimel võttis sõna Rita Lindau. Kooli endine direktor Tiina Talvi meenutas ilusaid aegu „muinasjutukoolis“ ning lubas meie õpilastele ka tulevikus toeks olla. Õpetajate ansambel „Talvike“ esitas omapoolseks tervituseks kauni laulu. 8. klassi õpilased andsid oma headele sõpradele soojad soovid kaasa luulekeeles. Omapoolse humoorika ja julgustava tervitusluuletuse saatis ka Lümanda vallavolikogu esimees Mart Maastik.

Lõpetajad tänasid omalt poolt oma vanemaid ning kõiki praegusi ja endisi koolitöötajaid, kes on läbi aastate olnud neile toeks, neid õpetanud ja neist hoolinud. Aktuse lõpus kõlas 9. klassi esituses laul, millele oli viisi teinud muusikaõpetaja Karin Pulk ning sõnad valinud õpilased ise.

Aktusele järgnev ilus ja maitsekas vastuvõtulaud oli lastevanemate looming ja kätetöö.

Sellest suvisest ja kaunist päevast jäi kõlama mõte, et pärast haridustee lõpetamist ning maailmas ringi vaatamist, oodatakse meie noori ikka tagasi oma koduvalda. Ja muidugi jäävad ka koolimaja uksed nende jaoks alati avatuks.

Scroll to Top