Ajaloo- ja kirjanduspäevad Tartus

Ajaloo- ja kirjanduspäevad Tartus

20.-21. oktoobril toimusid Tartus sisukad õppepäevad kirjanduse ja ajalooõpetajatele. Ene Mihkelsoni Seltsi, Tartu Kirjandusmuuseumi ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatud sündmus oli pühendatud metsavendlusele ja kirjanik Mihkelsonile. Kahepäevane teemade valik oli läbi põimitud ajaloost ja kirjandusest.

Ene Mihkelsonil (1944-2017) oli 21.10 ka sünniaastapäev. Ta oli metsavenna ja -õe tütar, lapsena üle elanud keeruka perekonnaloo ja lõpetanud 1963. aastal Rakvere internaatkooli. Ülejäänud elu möödus tulevasel tunnustatud kirjanikul Tartus. Tema lugu rääkis professor Marju Lauristin, kelle perekonnaga oli Mihkelson tihedalt läbi käinud. 

Konverentsil anti asjalikke ajaloolisi ülevaateid metsavendlusest ja selle jäädvustamiset tänasel päeval, punkrite ehitamisest ja nende otsimisest loodusest. Aija Sakova, Aigi Rahi-Tamm, Peeter Kaasik, Mauri Kiudsoo, Martin Herem rääkisid metsavendlusest, selle põhjustest, ilmingutest ja tagajärgedest. Metsavendlus oli üks osa meie sõjaajaloost. Kirjandusmuuseumi teadur Mari-Ann Remmel tegi ülevaate varjumisega seotud kohapärimusest. Laur-Leho Kaljumets ja Tõnis Leht tutvustasid ETV telesarja “Metsavennad” saamise ja tegemise lugu. Mihkelsoni arhiivi näitusest ja kirjanduspärandist rääkis Marin Laak. Galina Ponomarjova rääkis emotsionaalselt  metsavendlusest Ukrainas ja nendest kirjutatud kirjandusteosest “Solodka Darjusja”. 

Teise päeva teine pool oli pühendatud kirjandusloole. Toimusid töötoad Mihkelsoni luule ja proosatekstide alusel. Põhjalik luuleanalüüs, digivõimalustest kirjanduse ja ajaloopõimingul, võtteid ja mõtteid. Kuna Mihkelsoni tekstid on väga mõttetihedad ja nõuavad pigem elukogenud lugejat, siis mõtteid võib rääkida ja analüüsida pigem gümnaasiumiklassides, võtteid saab aga kasutada ka põhikoolis. Nii tulidki Katrina Tarkin ja Urve Vakker sisukalt koolituselt uute teadmiste ja mõtetega – “ehk läheb tarist”, nagu saarlane ütleb. Saaremaalt osales 13 ajaloo- ja kirjanduse õpetajat maakonna erinevatest koolidest. 

Urve Vakker ja Katrina Tarkin
konverentsil osalenud õpetajad