Eelkooli esimene päev

Kolmapäeval, 16. jaanuaril alustas tööd Lümanda Põhikooli eelkool, mis on ettevalmistav kursus neile lastele, kes sügisel asuvad õppima 1. klassi. Eelkoolis õppimise ajal kohtuvad lapsed kõikide oma tulevaste õpetajatega ning saavad ettekujutuse koolilapse rollist.


Sel korral oli kohal 9 last. Toimus kolm 30-minutilist tundi: eesti keel, matemaatika ja tööõpetus. Vahetundides tutvuti koolimajaga ning pikapäevarühmaklassi mängunurgaga. Koos õpetaja Kairit Kiislaga korrati eesti keele tunnis tähti ja häälikuid, moodustati lihtsamaid lauseid ning pandi proovile kuulamisoskus, tähelepanelikkus ja mälu. Matemaatikatunnis tehti geomeetriliste kujundite, loendamise ja numbritega seotud ülesandeid.

Meie kooli kõige nooremad õpilased suhtusid õppeülesannetesse täie tõsiduse ja püüdlikkusega. Suureks abiks olid lasteaias omandatud eelteadmised ja oskused. Õpetaja Külli Lindau käe all meisterdas iga laps endale lõbusa pliiatsipoisi. 

Eelkooli lapsed lahkusid koolimajast koos pliiatsipoisi, šokolaadimedalikese ning rõõmsa tujuga, et 13. veebruaril taas koolimajja õppima tulla.