Ettevõtlik Kool baastase

Ettevõtlik Kool baastase

Lümanda Põhikool osaleb Ettevõtliku Kooli haridusprogrammis. See on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk. Õpe ja õpetamine on suunatud ettevõtliku mõtteviisi ja hariduse kvaliteedi tõstmisele. Üheks õppetöö eesmärgiks on ka põnev ja kaasav õppimise metoodika, mis toob kooli rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Seeläbi on noored edukamad ka edaspidises elus. Selle aasta baastaseme saajate hulgas oli ka Lümanda kool, üldse jagati vabariigis välja 29 standardit ehk kvaliteeditunnustust.

https://evkool.ee/uncategorized-et/haridusfestivalil-said-ettevotlikud-koolid-tunnustatud/