Füüsikapäev Andi Hektoriga

Füüsikapäev Andi Hektoriga

Reedel, 16. märtsil, toimus Lümanda koolis taaskord projekti “Loodusteadused Lümanda lastele” raames teaduspäev. Seekord oli teemaks füüsika, millest oli rääkima tulnud Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Andi Hektor.

Traditsiooniliselt toimus tervele kooliperele teadustund, kus Andi Hektor rääkis Universumist ja sellest kuidas teadlased seda uurivad. Huvitav oli teada saada, et enamus Universumist koosneb tumeainest, mille kohta teadlastel ettekujutus puudub. Universumi ehituse uurimiseks on loodud Euroopa Tuumauuringute Keskus (CERN). See on rahvusvaheline organisatsioon, kus asub maailma suurim osakestefüüsika labor ja kus töötavad ka Eesti teadlased. Oma ettekande lõpus tutvustas Andi Hektor ka teisi teadusprojekte. Tundub uskumatu, et Antarktikas asub observatoorium nimega “IceCube”. Mitme kilomeetri paksuse jää sees saavad teadlased tuvastada neutriinosid. Paljud teadlased ja tehnikud töötavad seal käredast külmast ja tuulest hoolimata.

Peale teadustundi algas võistlus, kus osalesid korraga kõik õpilased esimesest üheksanda klassini. Esimeses vanuseastmes (1.-3. klass) osales 5, teises vanuseastmes (4.-6. klass) osales 4 ja kolmandas vanuseastmes (7.-9. klass) osales 3 võistkonda. Esmalt tuli ehitada spagettidest võimalikult kõrge torn, mis suudaks üleval hoida ühte tervet vahukommi. Teiseks ülesandeks oli ehitada spagettidest võimalikult pikk ritv, mis suudaks hoida ühte tervet vahukommi.

Võistlus pakkus mitmeid üllatusi. Paljudele võistkondadele sai määravaks torni langemine vahukommi raskuse all, mistõttu jäi punktiarve esimeses võistluses avamata. Kui kahe võistluse punktid kõik kokku said liideti selgus, et kõige nooremad insenerid olid seekord kõige tublimad.

1. koha võitis võistkond Positronid (torn 73cm ja ritv 65cm) – Elis Ignatovitš, Joonas Saarela, Sven Reonda, Maarja-Rebeca Luhtaru ja Ingrid Kuivjõgi (1.-3. klass).

2. koha võitles välja võistkond Leptonid (torn 73cm ja ritv 63cm) – Renate Sirelite Aasa, Kärt Tiitson, Hendri Lindau, Helina Tarkmeel ja Eerik Raud (4.-6. klass).

3. kohale jõudis võistkond Müüonid (torn 59cm ja ritv 69cm) – Gert Lonks, Liise Lindau, Liisu Lilles, Kristo Ninn ja Rando Tarkmeel (7.-9. klass).

Lümanda õpilased tõestasid, et nad on loova mõtlemisega ja suudavad hästi koostööd teha. Vähendamaks vanemate õpilaste mahajäämust nooremate õpilaste suhtes, otsustas teaduspäeva orgkomitee viia läbi füüsikatunni 7.-9. klassi õpilastele, kus õpetajaks Andi Hektor.

Täname sihtasutust Eesti Teadusagentuur, mille toetusel füüsikapäev sai toimuma ja jääme põnevusega ootama peagi toimuvat bioloogiapäeva.

Õpetaja Janno Tuulik

Vaata ürituse pildigaleriid.