SA Innove rahulolu-uuring lastevanematele

Üldhariduskoolide rahuloluküsitlus

Lugupeetud lapsevanem

Pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu- uuringus, mille viib läbi SA Innove. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja õpikeskkonnaga rahulolu kohta. Küsitlusele saab vastata 20. veebruar-30. märts 2018. a avades
järgnev veebilink: https://www.innove.ee/uldhariduskoolide-rahulolukusitlus/
Küsitlusele vastamine võtab aega ca 20-30 minutit.
Küsimustikule vastamine on anonüümne, ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema isikuga seostada. Üksiku lapsevanema vastuste kohta tagasisidet ei anta. Edaspidi on kavas hakata lapsevanemate küsitlusi läbi viima üle kolme aasta.

Rohkem infot kõiki haridustasemeid hõlmava rahuloluhindamise kohta saab lehelt www.hm.ee/rahulolu. Küsimuste korral palume kirjutada aadressil rahulolu@innove.ee või helistada numbril 735 0688.

Soovime head uuringus osalemist. Lugupidamisega

Birgit Lao Juhatuse liige SA Innove

Scroll to Top