Huvijuhtide aastaruandekoosolek

 

25. mail osales õpetaja Reet Laht maakondlikul huvijuhtide aastaaruandekoosolekul, mis toimus Kuressaare ametikoolis. Ühiselt küpsetatud hõrgutistega kaetud kohvilauas tehti kokkuvõte aasta jooksul toimunust, räägiti uue õppeaasta plaanidest. Üldjuhul jäädi aasta jooksul tehtud tööga rahule.