Jäätmetekke vähendamise nädal

Novembrikuu eelviimane nädal, 20.-24. november, oli kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks. Igal aastal keskendutakse mõnele võimalusele, kuidas on võimalik oma igapäevaste jäätmete hulka vähendada. Sel aastal oli fookuses korduskasutus, parandamine ja ümberdisainimine ehk “Korduskasuta ja paranda – anna esemele uus elu”. Sellest äärmiselt vajalikust algatusest võtsid osa ka meie kooli 5. klassi õpilased. Jäätmetekke vähendamise nädala raames tegid viiendikud taaskasutatud materjalidest plakatid, et kaasõpilastele tutvustada prügi sorteerimist. Lisaks valmistasid nad ette ka kolm 15-20-minutilist külalistundi 2.-4. klassile. Nad tutvustasid kaasõpilastele, kuidas jäätmed tekivad ja mida peaks tegema, et neid vähem tekiks. Tunnid lõpetasid nad mänguliselt, olles eelnevalt koostanud digi-õppevahendi, mängides õpilastega Kahooti. Ühe suurema projektina võtsid viiendikud käsile kaltsuvaiba heegeldamise, kasutades selleks 11 vana T-särki. Hetke seisuga on kaltsuvaipa heegeldatud juba 6 T-särki. Nädala lõpetasime tehes ise käsitööpaberit. Selleks kogusid viiendikud kokku kontrolltöid, tunnikontrolle, töölehti ning muid paberist jääke, mis õppimisest järele on jäänud. Nendest jääkidest valmis kokku 24 uut ja põnevat käsitööpaberit, mis lähevad kunstitunnis kasutusse.

Õpetaja Sirje Lulla