Kohtumine kirjanikega

 

1. novembril osalesid meie 5., 6., 7. ja 9. klassi õpilased Kuressaare raamatukogus toimunud üritusel “Kirjaniketuur 2011”. Kõigil kirjandushuvilistel oli suurepärane võimalus kohtuda näost näkku noorte kirjanikega, kelleks olid Mikk Pärnits, Birk Rohelend ja Ketlin Priilinn. Kirjanikud rääkisid põhjustest, miks nad kirjutavad just lastele ja noortele. Samuti tõdesid nad ka seda, et see on mõnikord üsna keeruline ja väljakutseid pakkuv ülesanne, sest täiskasvanud kirjanik peab suutma samastada end lapsega. Loeti ette ka mitmeid katkendeid oma raamatutest. Kuulajatel oli võimalus esitada kirjanikele ka küsimusi. Näiteks tunti huvi, kuidas noored kirjanikud vaatavad tagasi oma kooliaegsetele kirjandustundidele. Meie õpilased olid head kuulajad ja kaasamõtlejad. Paljud said kirjanikelt ka autogrammi. Õpilastega olid kaasas õpetajad Reet Laht ja Kairit Kiisla.