Kooli 123. sünnipäev

Kolmapäeval, 16. jaanuaril tähistasime Lümanda kooli 123. sünnipäeva. Hommik algas piduliku aktusega, kus laulsime kooli laulu ja kooli direktor Liia Raun luges toredaid ajaloolisi märkmeid meie kooli algusaastate kohta. Seejärel tunnustati fotokonkursi „Aja jälg” parimaid. 1.-3. klassi võitjaks osutus Mia Maastik, 4.-6. klasside arvestuses oli parim Hendri Lindau ja 7.-9. klassi osalejatest Helina Tarkmeel. Peale aktust algas õpioskuste olümpiaad, kus moodustatud meeskonnad said oma teadmisi ja oskusi rakendada matemaatikas, ajaloos, muusikas, eesti keeles, inimeseõpetuses, inglise keeles, kunstis, loodusainetes, geograafias, tööõpetuses. 5 tundi tihedat mõtte- ja meeskonnatööd möödus kiirelt. Lõunapausil saime lisaks maitsvale koolilõunale maiustada ka sünnipäevatordiga. Tordi valmistas kogu koolipere eelmisel päeval ühistööna. Traditsiooniliselt kaunistas tordi 9. klass ja neile kuulus ka austav ülesanne süüdata sünnipäevatordil küünlad. Kooli saalis toimus õpioskuste olümpiaadi kokkuvõte ja meeskondade autasustamine. Päeva lõpus oli võimalik mängida seltskonnamänge ja vaadata väärt filme. Aitäh kõigile meile, kes me oma kooli pidupäeva mõnusalt toimekaks ja mõõdukalt pidulikuks tegime!

Huvijuht Reet Laht

Scroll to Top