Kooliaasta lõpetamine

Kooliaasta lõpetamine

Reedel, 11. juunil oli selle õppeaasta viimane koolipäev. See algas piduliku aktusega kooli saalis, kus tunnustati II ja III trimestri parimaid õppureid ning tublisid tegijaid. Üle anti ka E. Treirati stipendium, seekord said selle Juhan Tuulik ja Markus Vaha. Hoolekogu tunnustas sihikindlaimat õpilast Helina Tarkmeelt ja mitmekülgseimat õpilast Marii Siltsi. Nemad said ka kooli mälestuskellad aastatepikkuse panuse eest kooli maine kujundamisel. Joosep Lonks valiti parimaks kaaslaseks. Kooli tänukirja pälvis Lümanda raamatukogu juhataja Urve Vakker kooli igakülgse toetamise eest. Õpetajad Tiio Penu ja Pille Vatsfeldt said kooli tänukirja ja mälestuskella pikaaegse töö eest meie koolis.

Aktuse lõppedes suundusid õpilased kooli sööklasse, et koos lastevanematega algava pikniku jaoks süüa valmistada. Õpilasi aitasid lapsevanemad Annika Kaal, Sirli Selberg, Maria Rääk, Janne Raun, Lilian Maastik, Katrin Tarkmees, Armin Pokk ja Heleri Jõgi.
Pikniku toidulaud sai mitmekesine, rikkalik ja väga maitsev! Suur tänu ja sügav kummardus tublidele lastevanematele, kes aega leidsid ja meile appi tulid! Erilised tänusõnad lapsevanem Lilian Maastikule, kelle kanda jäi kogu pikniku ettevalmistamine! Üheskoos söödi kõhud maitsvat toitu täis, aeti mõnusalt juttu ja kuulati head muusikat! Aeg möödus ruttu ja oligi aeg kõikidele kohalviibijatele ilusat ning kosutavat suvevaheaega soovida!

Reet Laht
Huvijuht