Koolitop 2012

 

10. oktoobril osalesid meie kooli õpilased maakonna põhikoolidele korraldatud võistlusmängus KOOLITOP.  Seekordne üritus toimus Muhu Põhikoolis. Õpilastel tuli ajusid ragistada mälumängus, jõudu katsuda sportlikes võistlustes ja valmistada muhu tikandi motiividel tekk. Saadud kogemus on kindlasti väärt järgmisteks aastateks. Aitäh Koolitopis osalenud õpilastele: Laura Toomesoo, Iris Piirsalu, Lisett Nurja, Karl-Alder Kuivjõgi, Laura-Maria Jõgi, Marie-Elis Kuivjõgi, Kadi Kangur, Aleks Teller, Robert Suurna, Kristel Tikerperi. Tänusõnad kuuluvad ka õpetaja Pille Jõgile ja direktor Liia Raunale abi ja toetuse eest!