Kuressaare politseinike tervitus algavaks kooliaastaks!

Kuressaare politseinike tervitus algavaks kooliaastaks!

Kuressaare politseijaoskonna politseinikud soovivad kõikidele lapsevanematele ja õpilastele ilusat algavat kooliaastat!

Selleks, et iga koolipäev turvaliselt mööduks, koostasime nimekirja olulistest teemadest, millele enne kiiret ja tegusat õppetöö algust tähelepanu pöörata:

  • Jalgrattahooaeg veel kestab, seetõttu veenduge, et lapse jalgratas vastaks nõuetele ning alla 16-aastane jalgrattur kannaks ükskõik millisel teel (sõidu-, kõnni-, jalgratta ja jalgteel, õuealal) kinnirihmatud jalgrattakiivrit.

  • Tehnonõuetele vastaval jalgrattal on ees valge ja taga punane helkur, helkurid vähemalt ühe ratta kodarates, töökorras pidurid, signaalkell, pimeda ajal ees valge ja taga punane tuli.

  • Õhtud lähevad üha kiiremini pimedaks, tähtis on, et jalakäija riietus oleks varustatud nõuetekohase helkuriga. Varustage oma pereliikmed helkuritega ja olge ise oma lapsele helkurikandmise harjumuse kujundamisel eeskujuks.

Jalgratta ja helkuriga seonduv on politseiametnike igapäevastest tähelepanekutest Saaremaal sagedaseks probleemiks noorte hulgas.

Kindlasti korrake lapsega enne kooli minemist üle liiklusreeglid (sh teeületamine jalgsi ja jalgrattaga). Politsei pöörab sel sügisel rohkem tähelepanu kergliiklejatele ja nende sõiduvahendite korrasolekule.

  • Varuge piisavalt aega ja mõelge läbi lapse teekond kooli, trenni, koju. Kõige lühem tee, ei ole alati kõige turvalisem.

  • Last sõidukiga kooli viies tuleb kinni pidada peatumise ja parkimise keelualadest. Hea on lasta laps sõidukist välja veidi eemal, et ta saaks kooli jõudmiseks kasutada turvalisi jalgteid ning ei peaks parklas sõidukite vahel teed otsima.

  • Õpetage lapsi ise oma vara eest hoolitsema. Jalgratas tuleb lukustada ka kooli juures. Mobiiltelefonide ja teiste nutiseadmete, samuti raha, rahakoti ning muude väärtuslikemate esemete kooli toomisel, tuleb jälgida, et need ei satuks võõra kätte. Oma asjadesse tuleb suhtuda heaperemehelikult.

Põhjalikumat ohutusalast infot leiate Ohutusraamatust, mille eesmärk on toetada lapsevanemat lapse elu kaitsmisel ja turvalise kasvukeskkonna kujundamisel.

Ohutusraamatu leiate veebikeskkonnas aadressilt: https://www.politsei.ee/et/ennetus/ennetusprojektid/ohutusraamat.dot

Küsimuste korral võib alati pöörduda ka politseinike poole, kes lahkelt nõu jagavad.

Rõõmsat kooliteed!
Minna Raun