Lääne-Saare koolid osalevad huvihariduse projektis

Lääne-Saare koolid osalevad huvihariduse projektis

Hea huviharidus on lapse elus sama tähtis kui omandada hea tasemeharidus. Tavaliselt tegutsevad huvikoolid viies valdkonnas: sport, tehnika, loodus, üldkultuur, muusika ja kunst. Huvitegevuse edendamiseks hakkas riik 2017. aasta septembrist huviharidust ja huvitegevust täiendavalt toetama omavalitsustele eraldatava toetuse kaudu, mida on 15 miljonit eurot aastas, arvestusega, et täiendavaid võimalusi huviringides ja koolides osalemiseks on võimalik luua ca 30000 lapsele ja noorele. Täiendav toetus Lääne-Saare vallale 2017. aastal on 78 780 eurot, mis on suurim toetus Saaremaa omavalitsuste hulgas. Riikliku lisatoetuse eesmärk on võimalikult laia partnerite ringi kaasamine, mis aitaks teha huvihariduse ja huvitegevuse vähemalt 7–19-aastastele noortele paremini kättesaadavaks ja võimalusterohkemaks.
Lääne-Saare huvihariduse ja huvitegevuse kava on koostatud perioodiks 1.09.2017–31.12.2018. Kava koostamisel lähtuti kitsaskohtadest huvihariduses, arvestati 2017. aasta märtsist maini läbiviidud noorsootöö kvaliteedihindamise tulemustega, juba toimivate ringidega koolide juures, tegevusvaldkondade mitmekesistamisega ning lähtuti ka populaarsust võitvate vaba aja veetmise viisidest eeldusega püsiva harrastuse kujunemiseks. Uued avatavad ringid on Hallikivi seikluspargi korraldatud loodus- ja matkaring, Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi korraldatud “Lapsed turvaliselt merele”, disc-golfi klubi Rähnid eestvedamisel disc-golfi ring. Õppevahendite toetust on osaluse suurendamiseks planeeritud purjetamisringile, robootikale, ratsutamisringile ja tehnikaringile. Lisaks sellele on planeeritud andekate õpilaste fondi loomine, millest on võimalik taotleda toetust oma ande arendamiseks (väljavõte „Põhjatäht” 26.10.2017). Pühapäeval, 5. novembril osalesid ja tutvusid Lümanda kooli õpilased Hallikivi seilkuspargi võimalustega. Ja juba neljapäeval, 9. novembril külastasid kooli ketas- ehk disc-golfi treenerid-juhendajad Andres Ramst ja Priit Suluste. Kas ja kuidas edasi on suuresti nüüd õpilaste ja nende vanemate otsustada.

Õpetaja Urve Vakker