Looduslaager Ida-Saaremaal

3.-5. juunil osalesid 7. ja 8. klassi õpilased kolmepäevases looduslaagris, et sooritada loodusainete hindeline arvestus. Looduslaager toimus Pöide kihelkonnas Keskvere külas ja Kübassaares Tornimäe Põhikooli laagriplatsil. Hindelise arvestuse käigus läbisid õpilased meeskonnana 6 ülesannet, kus hinnati nii loodusainete ainealaseid teadmisi kui ka meeskonnatööd. Kõik laagris osalenud õpilased läbisid hindelise arvestuse edukalt. Lisaks hindelisele arvestusele avastasid õpilased kohaliku küla ja Sitme randa.

Õpilased meenutavad laagrit nii:
Pöide Keskvere … . Oli tore kohakene.
Siin on väike külakene ning väike rannakene.
Lullal väike majakene, nunnu nagu saiakene.
Siin meil mõnus olemine.

Õpetaja Sirje Lulla

Scroll to Top