Nipid merepäästjatelt

25. mail oli 1.-3. klassi õpilastel tore võimalus saada osa Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi koolitusest.

Selts tegeleb aktiivselt mereohutusalase teadlikkuse kasvatamisega läbi ennetustegevuse, pöörates sealjuures erilist tähelepanu lastele. 

Saime teada, kuidas õigesti päästeveste kuival maal ning vees selga panna. Õppisime võtteid, mil viisil vees sooja hoida saab ning kaaslasi päästa. 

Õpetajad Terje Kaskmäe ja Anneli Saarela

Scroll to Top