Õitsvate taimede näitus

Õitsvate taimede näitus

Nagu varasematelgi aastatel, nii oli ka sel kevadel kolm nädalat koolis avatud õitsvate taimede näitus. Õpilased said vaadelda, võrrelda ja tundma õppida 57 erinevat taime. Näituse eesmärgiks oli tutvustada nii mürgiseid kui ka toiduks sobivaid taimi. Samuti pöörati tähelepanu looduskaitse all olevatele taimedele. Aitäh õpetaja Tiio Penule näituse üles seadmise ning pideva uuendamise eest! Tänu sulle jõudis killuke õitsvat kevadet lausa koolimaja seinte vahele.