Õpetaja Pille Jõgi esines konverentsil

 

30. novembril esines õpetaja Pille Jõgi Tallinnas vene keele õpetajate seltsi poolt korraldatud konverentsil “Motivatsioon kui oluline tegur vene keele õppes” ettekandega “Lõimitud ainekava vene keele õppimisel”. Õpetaja tutvustas oma kursusetööd “Lisamaterjal 6. ja 7. klassi õpilastele vene keeles”, kus Lümanda kooli poolt välja antud õpik-töövihik “Lapsepõlvemaa” on tõlgitud valikuliselt vene keelde. Õpetaja ettekannet toetas Power Pointi slaidiseeria, mis tutvustas milliseid lisamaterjale ja kuidas ta neid kasutab.