Õpetaja Tiina Niit osales koolitusel

23. septembril toimus SÜG-s koolitus matemaatika õpetajatele teemal “Kuidas lahendada ja vormistada olümpiaadi ülesandeid”. Koolituse viis läbi TÜ teaduskooli metoodik Raili Vilt. Koolitusel osales õpetaja Tiina Niit.